Veterinaire Industrie

Risicovorming door infecties moet uitgesloten worden om uw werkgebied te beschermen. Daarvoor staat teveel op het spel voor u. Het uitsluiten van deze risico’s doet u door te zorgen voor een schone en hygiënische omgeving. Alle invloeden van binnenuit heeft u zelf in de hand. Tevan® helpt u graag bij het schoon en hygiënisch houden van uw werkgebied. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen heeft u de juiste middelen, de juiste methoden en goede werkbare werkinstructies en schema’s nodig. Tevan® biedt u deze aan en ondersteund u in het waarborgen van de inkomsten van uw onderneming zodat u kunt doen waar u goed in bent. Samen met u brengen we alle werkzaamheden en risico’s in kaart en stellen we een op uw werkgebied afgestemd advies op. Samen voor zorgeloos schoon.

VETERINAIRE INDUSTRIE

Risico’s gevormd door micro-organismen moeten worden uitgesloten. Bestrijden van schadelijke micro-organismen voorkomt ziekte en daarmee automatisch een vermindering in het gebruik van dure antibiotica. Gebruik van chloor en/of alcohol voor desinfectie brengt teveel ongewenste neveneffecten met zich mee. De giftige chloorgassen, bedwelmende dampen van alcohol en haar hoge brandbaarheid maken van deze ouderwetse vorm van desinfecteren een ongewenst middel. Overheden worden zich hiervan gelukkig ook steeds meer bewust waardoor wet- en regelgeving langzamerhand wordt aangepast. Voor zowel dieren als mensen binnen uw onderneming is daarom noodzaak voor nieuwe slimmere desinfectiemiddelen. Tevan® heeft het antwoord op de vraag naar slimmere en verantwoorde desinfectiemiddelen ontwikkeld. De Tevan® Panox familie is het nieuwe veilige desinfectiemiddel gebaseerd op waterstofperoxide en perazijnzuur waarmee u betere resultaten kunt behalen en een veilige en schone omgeving voor mens en dier kunt garanderen. Tevan® Panox is volledig zelfwerkend en heeft als restproduct slechts water en zuurstof, veiliger kan niet.

Schoon is goed, hygiënisch is beter
Het schoon en hygiënisch houden van uw werkgebied is in uw branche van bijzonder essentieel belang voor een goed draaiende onderneming. Omdat het veelal om grote oppervlakken gaat moet u kunnen rekenen op middelen die het werk niet alleen met u maar vooral voor u doen. Efficiënt inzetten van tijd en middelen speelt daarin een belangrijke rol, Tevan® helpt u daar graag bij.

DE PANOX® FAMILIE

De wereld van nu vraagt om veilige en milieu bewuste middelen. De Panox® familie is het antwoord op deze vraag.

Aviaire Influenza

Wat binnen komt vliegen is lastig tegen te gaan, daarentegen is extra inzet om te beheersen waar wel direct invloed op kan zijn van groot belang. Het schoon en hygiënisch houden van uw omgeving is primair. De juiste middelen, de juiste methoden en duidelijke werkinstructies maken het werk makkelijker en zorgen voor betere resultaten, Tevan® biedt u deze meerwaarde. Samen voor zorgeloos schoon.

De ziekenboeg

Om risico’s te beperken moeten dieren waarbij ziekte wordt geconstateerd tijdelijk worden ondergebracht in de ziekenboeg. Om na gebruik deze ruimte weer risicovrij te maken is grondige reiniging en desinfectie na elk gebruik essentieel. We helpen u graag bij het opstellen van de juiste werkinstructies om dit voor u zo doelgericht en efficiënt mogelijk te doen zonder een te hoge inzet aan het dure middel tijd.

Ruimtedesinfectie

Kostenbesparing en efficiënter desinfecteren van ruimten is met de Halofogger i.c.m. Tevan® Panox een feit. Doordat de Halofogger een mist verspreid in de te desinfecteren ruimte waarmee zelfs in de kleinste en meest onbereikbare plekken het desinfectans terecht komt zijn de resultaten met inzet van dure personele inzet niet te vergelijken. Het bereik en de inzet van tijd resulteren tezamen met de betere resultaten voor enorme kostenbesparing en het terugdringen van kans op besmettingen tot wel 66%.

Meer weten? Laat onze specialisten uw vragen beantwoorden of vraag om een demonstratie bij u op locatie.

De onmisbare middelen in de veterinaire sector

Speciaal op uw branche afgestemde producten.

Advies nodig? Laat het ons weten!