Drinkwater

Schoon drinkwater is van essentieel belang in ons dagelijks leven. Dat dit niet overal ter wereld vanzelfsprekend is weten we. Tevan zet zich daarom dagelijks in de Nederlandse standaard voor schoon drinkwater wereldwijd te ondersteunen met innovatieve milieu ontlastende middelen zoals de Panox® familie. De start naar schoon drinkwater is een schone omgeving.

WATERINDUSTRIE

Elk onderdeel van de waterketen heeft specifieke onderhoudsvoorschriften, waar reiniging en desinfectie een belangrijk onderdeel van is. Een schone start is de eerste stap naar zuiver water. Na verloop van tijd kunnen filterbed, leidingen en filters van een bron behoorlijk vervuild raken met onder andere kalk, ijzer- en mangaanafzettingen. Ook kan een hardnekkige micro-biologische besmetting een probleem veroorzaken. Voor deze problematiek heeft Tevan® speciale producten ontwikkeld.

Schoon is goed, hygiënisch is beter
Reservoirs, pal-ringen, sproeikoppen, etc., kunnen in de loop van de tijd ook behoorlijk vervuild raken. En zoals bij veel systemen het geval; de keten is net zo sterk als de zwakste schakel. Vandaar dat de hygiëne hier ook een constant aandachtspunt is. De Tevan® producten die toegepast worden in de waterindustrie voor zowel reiniging als desinfectie, bevatten geen geur- en kleurstoffen die de waterkwaliteit negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Ook bij de aanleg van transportleidingen speelt hygiëne een belangrijke rol. Deze moeten zowel hygiënisch aangelegd als opgeleverd worden. Bacteriologische besmettingen kunnen zowel voorkomen als bestreden worden door gebruik te maken van een desinfectiemiddel uit het Tevan®-assortiment voor de drinkwatersector.

Veilig water uit de tap
Tot aan de watermeter wordt zuiver water aangeleverd. Vanaf de watermeter is het de zorg van de gebouwbeheerder om veilig water tot aan het tappunt te garanderen. Meestal gaat dit goed maar soms is er die vervelende Legionella bacterie. Als er eenmaal Legionella bacteriën zijn aangetroffen, met aantallen boven de wettelijke norm, dan hebben de preventieve maatregelen onvoldoende effect gehad. Dan vraagt de situatie om curatieve maatregelen. Tevan® heeft verschillende mogelijkheden om leidingen te behandelen.

Problemen zijn er om opgelost te worden
Kijk gerust verder op de site of neem contact op met Tevan® om de mogelijkheden te bespreken. Met de producten, hulpmaterialen en apparaten uit ons assortiment, moet u in staat zijn uw situatie onder controle te krijgen en te houden zodat iedereen van schoon en zuiver drinkwater kan blijven genieten.

DE PANOX® FAMILIE

De wereld van nu vraagt om veilige en milieu bewuste middelen. De Panox® familie is het antwoord op deze vraag.

TEVAN WATERINDUSTRIE

De weg is lang…

De weg die water aflegt is oneindig. Gegarandeerd schoon en zuiver water leveren is een hele uitdaging. Het traject dat water aflegt in vervuilde en gezuiverde vorm moet schoon en betrouwbaar zijn. Tevan® zet zich hiervoor al jaren in met geweldige resultaten. We vinden het een hele eer om te mogen zeggen dat we veel bijdragen aan onze Nederlands kwaliteit van drinkwater waarvan we allemaal elke dag gebruik maken. We streven ernaar om dit wat we met zijn allen als “normaal” ervaren met de wereld te kunnen delen.

TEVAN WATERINDUSTRIE

Verantwoordelijkheid

De middelen die Tevan® op de markt brengt voor de drinkwatersector voldoen aan de hoogste eisen. Speciale toelatingen en certificering garanderen dat ons product veilig en milieuvriendelijk is. Continue kwaliteitscontroles tijdens het vervaardigen zijn onze eigen standaard uitbreiding bovenop de hoge eisen van controlerende instanties. Zo heeft u de zekerheid van zorgeloos schoon.

Legionella Tevan Panox Gastroline 7

Legionella

Ondanks de grote zorg waarmee waterinstallaties worden onderhouden komen legionella besmettingen vaker voor dan wenselijk is. De meeste legionella besmettingen worden aangetroffen door preventieve metingen maar helaas gemiddeld 400 keer per jaar door slachtoffers van een legionella ontsteking. In beiden gevallen is het voorkomen en verhelpen van de legionella besmetting een routineklus die door specialisten wordt uitgevoerd.In de leidingen ontstaan onoverkoombare kalkafzettingen en aangroei van organische vervuiling genaamd biofilm, deze vormen een opbouw van meerdere lagen binnenin de leiding. De legionella bacterie nestelt zich in deze organische vervuiling welke veelal zijn omgeven door kalkafzettingen.

De juiste methode
Het leidingnet dient eerst vanaf de hoofdaansluiting tot elk tappunt grondig te worden gereinigd. Daaropvolgend kan er gedesinfecteerd worden. Er bestaan meerdere methoden voor het reinigen van de leidingen zoals bijvoorbeeld thermisch reinigen. Biofilm laat zich echter niet makkelijk thermisch verwijderen, aanwezige minerale afzettingen nog minder. Het belang van de keuze van de juiste reinigingsmethode bepaalt uiteindelijk het succes van de desinfectie na reiniging. Het resultaat van elke desinfectie is in alle gevallen afhankelijk van een goede reiniging. Daarom de stelregel; “Eerst goed reinigen en dan desinfecteren.”

De juiste middelen
Een bewezen oplossing voor de reiniging van het inwendige leidingnet is Tevan Gastroline 7®. De combinatie van de juiste dosering en afdoende inwerktijd zorgen ervoor dat de kalkafzetting in de leiding wordt opgelost. Zodra de minerale afzettingen zijn verwijderd is ook de daarvoor ingekapselde organische vervuiling goed bereikbaar en eenvoudiger doordringbaar en te verwijderen. De desinfectie dient vervolgens te worden gedaan met Tevan Panox®. De volledig zelfwerkende, sterk oxiderende eigenschappen van Tevan Panox® dringen doeltreffend door de organische vervuiling heen en breken deze af. De bacteriën welke zich in deze organische vervuiling nestelen worden volledig geneutraliseerd, een restproduct van water zuurstof en co2 worden door het spoelen van de leidingen veilig afgevoerd. Er is vervolgens geen sprake van verontreinigd afvalwater dat opgevangen en geneutraliseerd hoeft te worden. Door de uitgebalanceerde samenstelling van de hoeveelheid gestabiliseerde waterstofperoxide i.c.m. het verlaagde gehalte perazijnzuur van Tevan Panox® zijn de resultaten bij ongekend korte inwerktijden een bekroning op de klus. Bij gebruik van de voorschreven dosering volgens de gebruiksvoorschriften van de toelating is Tevan Panox® het ideale bewezen product dat prettig, efficiënt en doeltreffend in de praktijk toepasbaar is.

Bewezen effectiviteit
De werking van Tevan Panox® is niet aan het toeval overgelaten. Effectiviteit in het bestrijden van een breed scala aan micro-organismen zoals bacterien, gisten, schimmels, virussen en algen zijn op laboratorium niveau en in de praktijk getest, werkend bewezen en gedocumenteerd. Voor vrijwel ontelbare hoeveelheden aan soorten micro-organismen is een dosering en een inwerktijd, heeft u een specifieke soort waartegen u een de juiste oplossing zoekt, dan helpen we u graag door u van de juiste informatie en papieren te voorzien zodoende u uw werk correct en doelgericht kunt uitvoeren.

Het reinigen en desinfecteren van leidingen mag vanzelfsprekend geen extra vervuiling opleveren. De Tevan® Panox® familie is met haar speciale toelating en certificering de bewezen oplossing. Volledig zelfwerkend in het verwijderen van organische vervuiling (biofilm) en legionella in drinkwater- en leidingsystemen.

Geen vorming van schadelijke afbraakproducten en laat bij juist gebruik geen residu achter.

Tevan Waterindustrie Drinkwater
Tevan Waterindustrie Drinkwater

De “must-haves” voor de waterindustrie

Speciaal op uw branche afgestemde producten.

Advies nodig? Laat het ons weten!