Zorg & Welzijn

Een schone en hygiënische omgeving is van levensbelang in uw branche. U weet als geen ander waar de risico’s verscholen liggen. De schoonheid van uw omgeving is geen garantie voor een hygiënische omgeving. De dagelijkse inzet voor patiënten mag geen gevaar lopen door een omgeving die schoon oogt maar het niet is. Professioneel desinfecteren en schoonhouden vereist de juiste middelen, methoden en heldere werkinstructies. U levert goede zorg, Tevan garandeert zorgeloos schoon.

DESINFECTEREN

Desinfecterende middelen zijn onmisbaar en noodzakelijk in de zorg. Voorwerpen, oppervlakken en chirurgische instrumenten mogen geen overdragers van micro-organismen worden. Uitsluiten is de sleutel voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Besmettingsbronnen doen zich in meerdere vormen voor, elke vorm die kan worden uitgesloten is winst. Een schone en hygiënische omgeving is de basis van uw werkgebied.

Chemische desinfectie oppervlakken
U heeft er dagelijks mee te maken en heeft zich misschien wel eens afgevraagd in welke mate de traditionele middelen voldoende werkzaam zijn, welke schadelijke effecten er kunnen optreden door gebruik en hoe het zit met uw veiligheid. Gebruik van alcohol als desinfectans is voor kleine oppervlakken gering onveilig mits er niet wordt over gedoseerd. De dampen afkomstig van alcohol kunnen een bedwelmend effect hebben en de brandbaarheid vormt uiteraard ook risico’s. Voor grote oppervlakken worden chloorverbindingen ingezet. Nadeel bij gebruik van chloorverbindingen zijn de toxische chloorgassen en toenemende corrosiviteit. Bescherming van personen en voorkomen van aantasting van materialen resulteren in besparing van kosten. Eveneens hebben we onze verantwoording voor het milieu. Met die beweegreden als uitgangspunt is de Tevan Panox® familie ontwikkeld. Inzet van milieuvriendelijke alternatieven zoals waterstofperoxide en perazijnzuur zijn milieuvriendelijk, snelwerkend en laten geen residu achter. Het restproduct na verwerking is water en zuurstof.

Ruimtedesinfectie
Om een ruimte volledig te kunnen desinfecteren is doorgaans een erg arbeidsintensieve aanpak nodig. Eerst dient de ruimte intensief gereinigd te worden om vervolgens ook nog met dezelfde personele inzet de ruimte te desinfecteren. Volledige desinfectie met een meetbaar perfect resultaat is een enorme uitdaging en erg kostbaar door de inefficiënte inzet van kostbare manuren. Met als uitgangspunt een perfect gedesinfecteerde ruimte te garanderen met minder personele inzet is de “fogging” methode ontworpen. Het resultaat is een perfect gedesinfecteerde ruimte met minder personele inzet waardoor enorme besparingen in kosten te behalen zijn. Benieuwd naar hoe het werkt en hoe u tot betere effectiviteit en kostenbesparing kunt komen, nodig ons uit voor een demonstratie op locatie. U komt dan alles te weten over deze efficiënte methode en bent zelf getuige van een meetbaar resultaat.

DE PANOX® FAMILIE

De wereld van nu vraagt om veilige en milieu bewuste middelen. De Panox® familie is het antwoord op deze vraag.

Uitsluiten

Het uitsluiten van risico’s is een primaire taak in de zorg. Zorg dragen voor een schone en hygiënische omgeving is zo’n primaire taak. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen is het toepassen van de juiste middelen, de juiste methode en heldere werkinstructies van onnoemelijk belang. Om dit zo grondig mogelijk aan te pakken kunt u op onze kennis leunen. Samen met u brengen we de risico’s in kaart en maken we een op uw omgeving afgestemde werkinstructie. Training van personeel is daar een belangrijk onderdeel van alsook het periodiek inventariseren van de situatie. Blijven controleren, resultaten meten en inzichtelijk maken vormen voor uw omgeving de garantie voor zorgeloos schoon en hygiënisch. Tevan® helpt u daarbij.

Zekerheid

Uw taak is zekerheid bieden van goede zorg, Tevan® zorgt er voor dat u een zorg minder heeft en de garantie van een schone en hygiënische omgeving kunt bieden.

Ruimtedesinfectie

Kostenbesparing en efficiënter desinfecteren van ruimten is met de Halofogger i.c.m. Tevan® Panox een feit. Doordat de Halofogger een mist verspreid in de te desinfecteren ruimte waarmee zelfs in de kleinste en meest onbereikbare plekken het desinfectans terecht komt zijn de resultaten met inzet van dure personele inzet niet te vergelijken. Het bereik en de inzet van tijd resulteren tezamen met de betere resultaten voor enorme kostenbesparing en het terugdringen van kans op besmettingen tot wel 66%.

Meer weten? Laat onze specialisten uw vragen beantwoorden of vraag om een demonstratie bij u op locatie.

De winst van goede hygiëne is enorm. Goede genezing na bijvoorbeeld een operatie hangt af van vele factoren. Voor de factor schoon & hygiënisch bieden we u de juiste ondersteuning om de patiëntveiligheid en uiteindelijk zelfs de hoge mate van genezing te bevorderen.

Vergaande constateringen voor een eigenlijk eenvoudig facet binnen uw werkgebied. Het aantal wondinfecties is een goede graadmeter voor hygiëne, ligt dit bijvoorbeeld relatief hoog moeten er extra maatregelen genomen worden. U weet als geen ander dat alle facetten op elkaar aan moeten sluiten en daarin geen zorgen verscholen liggen. Tevan® helpt u graag met het inbouwen van zekerheid voor een schone en hygiënische omgeving.